Rajko Sabo

Rajko Sabo je začel trenirati karate kot gimnazijec jeseni leta 1971, star 15 let. Tedaj je prišel v Ljubljano Takashi Tokuhisa,  nosilec mojstrske stopnje 3. dan, in začel poučevati karate v okviru karate sekcije Težkoatletskega kluba Olimpija. Približno v letu dni se je karate sekcija tako okrepila, da so ustanovili samostojni karate klub. Klub je najprej nosil ime Karate klub Shotokan; po nekaj letih pa se je preimenoval v Karate klub Emona. Sabo je med tistimi, ki so bili člani od vsega začetka. Prva leta je treniral pod vodstvom Žareta Kokotoviča, Bojana Pečnika, Rada Mandiča in drugih. Spomladi leta 1973 je začel trenirati v skupini, ki jo je vodil glavni trener mojster Tokuhisa. Sensei Tokuhisa ga je imenoval za svojega asistenta septembra leta 1974.

Izpit za mojstra 1. dan je opravil leta 1975 v Zagrebu (Taiji Kase in Takashi Tokuhisa), 2. dan leta 1979 v Ljubljani (T. Tokuhisa) in 3. dan leta 1988 v Ljubljani (T. Tokuhisa).

Rajko Sabo je treniral pod vodstvom mojstra Takashija Tokuhisa več kot 15 let, do leta 1988, ko je mojster Tokuhisa prekinil  aktivno treniranje karateja v klubu.

Tekmovalno pot je začel leta1973 in je tekmoval do leta 1980. V njegovi zbirki odličij sta med drugimi dve bronasti v lahki kategoriji s prvenstev Republike Slovenije (1976, 1977) ter zlato v polsrednji kategoriji leta 1978.

Dejaven je bil tudi v drugih vlogah v tem športu. Tako je opravil prvi izpit za sodnika leta 1975 v Tacnu pri Ljubljani, leta 1994 pa je v Birminghamu opravil izpit za mednarodnega sodnika Evropske karate zveze. Na nivoju Evropske zveze je nazadnje sodil leta 2000 na Evropskem mladinskem prvenstvu v Celju.

Pomembno je njegovo delovanje tudi v osrednji panožni zvezi doma, v Karate zvezi Slovenije. Mnogo let je bil član njenega Izvršnega odbora. Na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta je bil predsednik Sodniške komisije KZS. Od leta 2000 dalje je sekretar Sodniške komisije Karate zveze Slovenije

Trenerski naziv trener I. razreda ima od 14.2.2002.

Rajko Sabo je prvič prevzel vodenje Karate kluba Emona kot predsednik, na predlog mojstra Takashija Tokuhisa,  od dr. Mirka Juterška v osemdesetih letih. Njegovo delo športnega delavca v klubu (v sklopu Izvršnega odbora kluba) je tako raztegnjeno na preko 20 let.

Leta 2004 je na občnem zboru KK Emona dne 24.9. prevzel funkcijo vodenja kluba v vlogi predsednika in glavnega trenerja.

več >>

mojster rajko sabo v klubu, pred tablo mojstrov, leta 2002 mojster rajko sabo med treningom, leta 2002

mojster Rajko Sabo
(slikano v klubu leta 2002)